Treballadora social i terapeuta familiar. Ha treballat a la Fundació Eulàlia Torras de Beà des de 2008 desenvolupant la seva pràctica al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Gracia i al Centre de Salut Mental  infantil i Juvenil (CSMIJ) del mateix districte. Des de 2016 ha estat coordinadora del CDIAP i del CSMIJ de Gràcia. Ha col·laborat en cursos de formació de la mateixa entitat i d’altres externes.

Trabajadora social y terapeuta familiar. Ha trabajado en la Fundación Eulàlia Torras de Beà desde 2008 desarrollando su práctica en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) de Gracia y el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) del mismo distrito. Desde 2016 ha sido coordinadora del CDIAP y del CSMIJ de Gracia. Ha colaborado en cursos de formación de la misma entidad y de otras externas.