Llicenciatura en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1978. Títol oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica, 2005. Psicòloga clínica de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB), des del 1978. Membre dels equips del CDIAP i el CSMIJ de Gràcia. Supervisora de Cursos d’especialització en Atenció Precoç. Responsable del Seminari Teòric-Pràctic de Supervisió de Test, des del 1994 amb alumnes de Postgrau, Pràcticum i Màster.

Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​1978. Título oficial de Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, 2005. Psicóloga clínica de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB), desde 1978. Miembro de los equipos del CDIAP y el CSMIJ de Gracia . Supervisora ​​de Cursos de especialización en Atención Temprana. Responsable del Seminario Teórico-Práctico de Supervisión de Test, desde 1994 con alumnos de Postgrado, Prácticum y Master.