Psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i de la International Psychoanalytic Association (IPA). Psicoterapeuta de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Psicòloga clínica. Supervisora de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Col·labora en el Màster de la Universitat de Barcelona (UB) Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la Infància i Adolescència, en  el curs Treball amb Famílies de la FETB i en el curs de grups. Té una amplia trajectòria en tractaments de grup i teràpia familiar.

Psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) y de la International Psychoanalytic Association (IPA). Psicoterapeuta de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP). Psicóloga clínica. Supervisora ​​de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB). Colabora en el Master de la Universidad de Barcelona (UB) Avances en la Clínica Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia, el curso Trabajo con Familias de la FETB y en el curso de grupos. Tiene una amplia Trayectoria en tratamientos de grupo y terapia familiar.