Àfrica Miquel: Llicenciada en Psicologia per la UB (2004). Postgrau en Neuropsicologia (ISEP 2004). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (Universitat de Girona-ACPPP 2006-2008). Màster de perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP 2008-2010). Postgrau Teòric-clínic en Psicopatologia del nen, adolescent i família des de la perspectiva relacional i psicoanalítica (FETB 2009-2012). Treballa en el Cdiap de la Fetb des de 2014 i col·labora en la UCIN de l’Hospital de Sant Pau des de 2015. Té formació i acreditació en l’administració de l’escala ADBB i el test ADOS-2.

Licenciada en Psicología por la UB (2004). Postgrado en Neuropsicología (ISEP 2004). Máster en Psicoterapia Psicoanalítica (Universidad de Girona-ACPPP 2006-2008). Máster de perfeccionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP 2008-2010). Postgrado Teórico-clínico en Psicopatología del niño, adolescente y familia desde la perspectiva relacional y psicoanalítica (FETB 2009-2012). Trabaja en el Cdiap de la Fetb desde 2014 y colabora en la UCIN del Hospital de Sant Pau desde 2015. Tiene formación y acreditación en la administración de la escala ADBB y el test ADOS-2.

Elisabet Gil: Psicòloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en el CDIAP de la FETB des de l’any 2006. Tècnica en avaluació del comportament del bebè a través de l’Escala Brazelton. Col·laboradora de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, realitzant recolzament psicològic a pares i avaluació de nadons, i fent un seguiment preventiu de la seva evolució fins els 7 anys d’edat.

Psicóloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en el CDIAP de la FETB desde el año 2006. Técnica en evaluación del comportamiento del bebé a través de la Escala Brazelton. Colaboradora de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Sant Pau de Barcelona, ​​realizando apoyo psicológico a padres y evaluación de bebés y haciendo un seguimiento preventivo de su evolución hasta los 7 años de edad.