Llicenciada en Filosofia y Ciències de l’Educació (Secció Psicologia) Universitat Central de Barcelona.  Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Acreditació de EuroPsy experta en Psicoteràpia per la EFPA (Federació Europea de Associacions de Psicòlegs). Psicoanalista de La Sociedad Española de Psicoanàlisis (SEP-IPA). Professora Assessorament: “Estratègies d’interrelació mestre-alumne”. Escola Bernat de Boïl del barri del Bon Pastor, Barcelona. “Pla de Formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya”. Institut Ciències Educació (Universitat de Barcelona). Professora del Màster en “Avenços en la clínica psicoanalítica de la infància  i l’adolescència”. Universitat de Barcelona (UB)

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) Universidad Central de Barcelona. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Acreditación de EuroPsy experta en Psicoterapia por la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos). Psicoanalista de La Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP-IPA). Profesora Asesoramiento: “Estrategias de interrelación maestro-alumno”. Escuela Bernat de Boil del barrio del Bon Pastor, Barcelona. “Plan de Formación permanente del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña”. Instituto Ciencias Educación (Universidad de Barcelona). Profesora del Master en “Avances en la clínica psicoanalítica de la infancia y la adolescencia”. Universidad de Barcelona (UB)