Consol Tarragó. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en Atenció Precoç des de l’any 1985, i en el CDIAP de la FETB des de l’any 1992. Ha impartit cursos sobre Atenció Precoç. Coordinadora en l’assistència privada de la FETB des de l’any 2004 fins el 2014.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 1985, y en el CDIAP de la FETB desde el año 1992. Ha impartido cursos sobre atención precoz. Coordinadora en la asistencia privada de la FETB desde el año 2004 hasta 2014.

Mireia Escardíbul. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en Atenció Precoç des de l’any 1997 al CDIAP de la FETB, sent la coordinadora del mateix des de l’any 2004 fins el 2015. Ha impartit diversos cursos i col·laborat en publicacions sobre l’Atenció Precoç. Actualment és directora de Posicionament i Nous Projectes. Responsable de Docència i Recerca de la FETB.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 1997 al CDIAP de la FETB, siendo la coordinadora del mismo desde el año 2004 hasta el 2015. Ha impartido diversos cursos y colaboradora en publicaciones sobre la atención precoz. En la actualidad es directora de Posicionamiento y Nuevos Proyectos, responsable de Docencia e Investigación de la Fundación Eulàlia Torras de Beà.

Montserrat Nebot. Llicenciatura en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1978. Títol oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica, 2005. Psicòloga clínica de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB), des del 1978. Membre dels equips del CDIAP i el CSMIJ de Gràcia. Supervisora de Cursos d’especialització en Atenció Precoç. Responsable del Seminari Teòric-Pràctic de Supervisió de Test, des del 1994 amb alumnes de Postgrau, Pràcticum i Màster.

Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​1978. Título oficial de Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, 2005. Psicóloga clínica de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB), desde 1978. Miembro de los equipos del CDIAP y el CSMIJ de Gracia . Supervisora ​​de Cursos de especialización en Atención Temprana. Responsable del Seminario Teórico-Práctico de Supervisión de Test, desde 1994 con alumnos de Postgrado, Prácticum y Master.