María Ignacio Roca, psicòloga clínica, psicoterapeuta, professora de psicodiagnòstic FETB. Formada en TRASTORNS DE PERSONALITAT (Pamela Foelsch – NEW YORK), supervisora de mestres d’aules especials i educadors.

Psicóloga clínica, psicoterapeuta, profesora de Psicodiagnóstico FETB. Formada en TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD (Pamela Foelsch – NUEVA YORK), supervisora de profesores de aulas especiales y educadores.

Marta Areny Cirilo, psicòloga, psicoterapeuta (ACPP), màster en Psicopatologia Infantojuvenil (UAB), psicoanalista, membre SEP-IPA .

Psicóloga, psicoterapeuta (ACPP), máster en Psicopatología Infanto-Juvenil (UAB), psicoanalista, miembro de la SEP-IPA.

Dr.Joan Vidal, metge del neurodesenvolupament. Psicòleg. Director clínic de la Fundació Summae. Membre de Nadocat.

Treballa a diferents CDIAPs (Cornellà del Llobregat, Segrià, Urgell, La Noguera, Pla d’Urgell, Les Garrigues i la Segarra).

Médico del neurodesarrollo. Psicólogo. Director clínico de la Fundación Summae. Miembro de Nadocat.

Trabaja en diferentes CDIAPs (Cornellá del Llobregat, Segriá, Urgell, La Noguera, Pla d’urgell, Les Garrigues y La Segarra).