Cesarina Ontiveros Suárez. Treballadora social i mediadora familiar. Exerceix de treballadora social des del 1994. Forma part de la Fundació Eulàlia Torras de Beà des del 1995 com a professional del CSMIJ, i des del 1997 i fins a l’actualitat, a la ICIF d’adopcions, on ha estat durant cinc anys coordinadora. És coautora del llibre Adopción e identidades. Cultura y raza en la integración familiar y social.

Trabajadora social y mediadora familiar. En 1995 comenzó su labor profesional en el ámbito de la salud mental infantil y adolescente en la Fundació Eulàlia Torras en Beà. Es miembro del equipo de adopciones de la citada Fundación desde 1997, momento en el que la administración creó las Instituciones Colaboradoras para la Integración Familiar (ICIF). Coordinadora del equipo de adopciones de 2006 a 2008. Es coautora, junto con el resto del equipo de adopciones, del libro “Adopción e Identidades” (Octaedro).

Montserrat Rius, Psicòloga, psicoterapeuta i educadora social. Va treballar del 1997 al 2002 a un Centre Residencial d’Acció Educativa propi de la Generalitat de Catalunya, atenent a menors tutelats per l’Administració. L’any 2004 es va incorporar a l’equip d’adopcions de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, que coordina des del 2008. Forma part de la Unitat d’Atenció Post-adoptiva de la fundació. Ha participat en jornades sobre adopció i ha publicat treballs en relació a aquest tema a revistes especialitzades.

Psicóloga, psicoterapeuta y educadora social. Trabajó de 1997 a 2002 en un Centro residencial de acción educativa de la Generalitat de Catalunya, atendiendo a menores supervisados por la administración. En el año 2004 se incorporó al equipo de adopciones de la Fundació Eulàlia Torras en Beà, que coordina desde 2008 hasta el 2017. Forma parte de la unidad de cuidados post-adoptivos de la fundación. Ha participado en conferencias sobre adopción y ha publicado trabajos en relación con este tema en revistas especializadas