Montserrat Garcia-Milà. Psicoanalista (SEP-IPA), psicoterapeuta ( ACPP) i psicòloga clínica. Supervisora a la FETB. Col·labora en el Màster de la UB Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la Infància i Adolescència, en el treball amb famílies i grups. Col·labora en el Màster de Musicoteràpia de l’Esmuc, en l’assignatura de Psicologia Analítica. Té una àmplia trajectòria en els tractaments individuals i de grup, així com en teràpia familiar.

Psicoanalista (SEP-IPA), psicoterapeuta (ACPP) y psicóloga clínica. Supervisora ​​en la FETB. Colabora en el Máster de la UB Avances en la Clínica Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia, en el trabajo con familias y grupos. Colabora en el Master de Musicoterapia de la Esmuc, en la asignatura de Psicología Analítica. Tiene una amplia trayectoria en los tratamientos individuales y de grupo, así como en terapia familiar.

Maria Ignacio Roca. Psicòloga clínica i psicoterapeuta. Professora de psicodiagnòstic de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Formada en trastorns de personalitat (Pamela Foelsch-Nova York). Supervisora de mestres d’aules especials i educadors.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta. Profesora de psicodiagnóstico de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB). Formada en trastornos de personalidad (Pamela Foelsch-Nueva York). Supervisora ​​de maestros de aulas especiales y educadores.

Adrià López Sala. Psicòleg clínic i escolar (trastorns de l’aprenentatge). Docent i supervisor de la FETB. Coordinador del CSMIJ de Montcada i Reixac (2004-2015).

Psicólogo clínico y escolar (trastornos del aprendizaje). Docente y supervisor de la FETB. Coordinador del CSMIJ de Montcada i Reixac (2004-2015).

Consol Tarragó Riverola. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 1985, i en el CDIAP de la FETB des de l’any 1992. Ha impartit cursos sobre atenció precoç.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 1985, y en el CDIAP de la FETB desde el año 1992. Ha impartido cursos sobre atención precoz.