Cesarina Ontiveros Suárez. Treballadora social i mediadora familiar. Exerceix de treballadora social des del 1994. Forma part de la Fundació Eulàlia Torras de Beà des del 1995 com a professional del CSMIJ, i des del 1997 i fins a l’actualitat, a la ICIF d’adopcions, on ha estat durant cinc anys coordinadora. És coautora del llibre Adopción e identidades. Cultura y raza en la integración familiar y social.

Trabajadora social y mediadora familiar. En 1995 comenzó su labor profesional en el ámbito de la salud mental infantil y adolescente en la Fundació Eulàlia Torras en Beà. Es miembro del equipo de adopciones de la citada Fundación desde 1997, momento en el que la administración creó las Instituciones Colaboradoras para la Integración Familiar (ICIF). Coordinadora del equipo de adopciones de 2006 a 2008. Es coautora, junto con el resto del equipo de adopciones, del libro “Adopción e Identidades” (Octaedro).

Maria José Ruiz Ramos. Treballadora social i mediadora familiar. Exerceix de treballadora social des del 1994. Forma part de la Fundació Eulàlia Torras de Beà des del 2002; fins al 2011 va ser membre de la ICIF d’adopcions i des de llavors és la treballadora social del Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de Montcada i Reixac. És coautora del llibre Adopción e identidades. Cultura y raza en la integración familiar y social.

Trabajadora social y mediadora familiar. Es trabajadora social desde 1994. Forma parte de la Fundació Eulàlia Torras de Beà desde 2002; Hasta 2011 fue miembro del ICIF de adopciones y desde entonces es trabajador social del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) en Montcada i Reixac. Es coautora del libro Adopción e identidades. Cultura y Raza en integración familiar y social.

Assumpció Segú Colomé. Treballadora social i terapeuta familiar. Forma part de l’equip del CDIAP i del CSMIJ de Gràcia de la Fundació Eulàlia Torras de Beà des del 2008. Actualment és responsable d’ambdós equips. És coautora del llibre Hiperactividades y déficit de atención: comprendiendo el TDAH .

Trabajadora social y terapeuta familiar. Forma parte del equipo de CDIAP y CSMIJ del distrito de Gràcia de la Fundació Eulàlia Torras Beà desde 2008. Actualmente es responsable de ambos equipos. Es coautora del libro Hiperactividades y déficit de Atención: Comprendiendo el TDAH.

Laura Valero Cascales. Treballadora social i pedagoga social. Forma part del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Rella del districte de Sant Andreu des del 1996. Des del 2007, i en paral·lel al CDIAP, és membre del CSMIJ de Sant Andreu de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Ha estat coautora de la Guia clínica sobre trastorns alimentaris.

Trabajadora social y educadora social. Forma parte del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAP) Rella del distrito de Sant Andreu desde 1996. A partir del año 2007, y en paralelo al CDIAP, es miembro del CSMIJ de Sant Andreu de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Ha sido coautora de la Guía Clínica sobre Trastornos de la Alimentación.