Albert Montaner. Psicòleg (1991-96) i Especialista en Psicologia Clínica (2005). Psicoterapeuta i membre associat de l’ACPP-AEPP-EFPP (2012) i  FEAP-SEPYPNA (2008). Docent del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP: Tècnica en Psicoteràpia Psicoanalítica amb adolescents, Psicopatologia a l’Adolescència, Evolutiva a l’Adultesa i Supervisió. Postgrau III anys de la F.E.T.B. al Servei de Psicologia i Psiquiatria del nen i l’adolescent de l’Hospital de la Creu  Roja, ara Dos de Maig. Postgrau en Clínica Psicològica i Psiquiàtrica del Nen i  l’Adolescent des d’una perspectiva Psicoanalítica de la U.B. Responsable del CSMIJ de Montcada (2015) i de Sant Andreu de la FETB (2016). Membre de l’equip del CSMIJ de Montcada des de 2001. Membre de l’equip del CSMIJ de Sant Andreu (2013- 2015). Membre de l’equip docent dels cursos de la FETB (2012) i Consulta Privada (2002). Publicacions: 3 Llibres i 3 Articles a Revistes (Orienta, SEPYPNA, ACPP) sobre intervencions psicoterapèutiques amb adolescents en el marc del CSMIJ, TDAH, treball amb pares, atenció a grup de cuidadors de persones amb DI.

Psicólogo (1991-96) y Especialista en Psicología Clínica (2005). Psicoterapeuta y miembro asociado de la ACPP-AEPP-EFPP (2012) y FEAP-SEPYPNA (2008). Docente del Master de Perfeccionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica de la ACPP: Técnica en Psicoterapia Psicoanalítica con adolescentes, Psicopatología en la Adolescencia, Evolutiva al Adultez y Supervisión. Postgrado III años de F.E.T.B. al Servicio de Psicología y Psiquiatría del niño y el adolescente del Hospital de la Cruz Roja, ahora Dos de Mayo. Postgrado en Clínica Psicológica y Psiquiátrica del Niño y el Adolescente desde una perspectiva Psicoanalítica de la U.B. Responsable del CSMIJ de Moncada (2015) y de San Andrés de la FETB (2016). Miembro del equipo del CSMIJ de Moncada desde 2001. Miembro del equipo del CSMIJ de San Andrés (2013- 2015). Miembro del equipo docente de los cursos de la FETB (2012) y Consulta Privada (2002). Publicaciones: 3 Libros y 3 Artículos en Revistas (Orienta, SEPYPNA, ACPP) sobre intervenciones psicoterapéuticas con adolescentes en el marco del CSMIJ, TDAH, trabajo con padres, atención a grupo de cuidadores de personas con DI.

Mireia Escardíbul. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 1997 al CDIAP de la FETB, sent la coordinadora del mateix des de l’any 2004 fins el 2015. Ha impartit diversos cursos i col·laborat en publicacions sobre l’atenció precoç. A l’actualitat és directora de Posicionament i Nous Projectes, responsable de Docència i Recerca de la Fundació Eulàlia Torras de Beà.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 1997 al CDIAP de la FETB, siendo la coordinadora del mismo desde el año 2004 hasta el 2015. Ha impartido diversos cursos y colaboradora en publicaciones sobre la atención precoz. En la actualidad es directora de Posicionamiento y Nuevos Proyectos, responsable de Docencia e Investigación de la Fundación Eulàlia Torras de Beà.

Montse Garcia-Milà. Psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i de la International Psychoanalytic Association (IPA). Psicoterapeuta de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Psicòloga clínica. Supervisora de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Col·labora en el Màster de la Universitat de Barcelona (UB) Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la Infància i Adolescència, en  el curs Treball amb Famílies de la FETB i en el curs de grups. Té una amplia trajectòria en tractaments de grup i teràpia familiar.

Maria Ignacio. Psicòloga clínica i psicoterapeuta. Membre sènior de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB) i professora de psicodiagnòstic. Membre sènior de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP), de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i de la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP).

Psicóloga clínica y psicoterapeuta. Miembro senior de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB) y profesora de psicodiagnóstico. Miembro senior de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP), de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y de la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP).

Laura Valero. Treballadora social i pedagoga