Montse Garcia-Milà. Psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) i de la International Psychoanalytic Association (IPA). Psicoterapeuta de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Psicòloga clínica. Supervisora de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Col·labora en el Màster de la Universitat de Barcelona (UB) Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la Infància i Adolescència, en  el curs Treball amb Famílies de la FETB i en el curs de grups. Té una amplia trajectòria en tractaments de grup i teràpia familiar.

Psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) y de la International Psychoanalytic Association (IPA). Psicoterapeuta de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP). Psicóloga clínica. Supervisora ​​de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB). Colabora en el Master de la Universidad de Barcelona (UB) Avances en la Clínica Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia, en el curso Trabajo con Familias de la FETB y en el curso de grupos. Tiene una amplia trayectoria en tratamientos de grupo y terapia familiar.

Roser Soliva. Diplomada en Magisteri. Especialitat Filològiques. Mestra de Francès. (UAB 1985-88). Llicenciada en Psicopedagogia. (FPCEE Blanquerna. (URL 1998-2000). Postgrau en Diagnòstic i Tractament de problemes de Parella i família. Fundació Vidal i Barraquer (URL 2001). Màster en psicologia del nen, l’adolescent i la família (FETB 2001-2004). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica. ACPP (UdG, 2013-15). Treballa a la FETB com a facultatiu de l’equip del CSMIJ de Montcada i Reixac des del 2005 formant part, també de l’equip de Docència. Forma part de l’equip de docents del curs d’Introducció a la Psicoteràpia Psicoanalítica (FETB, des de 2011). Articles, Xerrades, Conferències i Tallers a institucions diverses sobre: Criança, Vincle, Vida familiar, Desenvolupament emocional de les diverses etapes de la vida, Relació família-Escola, Socialització dels nens a l’escola. Coordinadora del Postgrau Taller de Teràpia Focalitzada en les Emocions i Cinema. ACPP (UdG, 2017)

Diplomada en Magisterio. Especialidad Filológicas. Maestra de Francés. (UAB 1985-1988). Licenciada en Psicopedagogía. (FPCEE Blanquerna. (URL 1998-2000). Postgrado en Diagnóstico y Tratamiento de problemas de Pareja y familia. Fundación Vidal y Barraquer (URL 2001). Master en Psicología del niño, el adolescente y la familia (FETB 2001-2004) . Master en Psicoterapia Psicoanalítica. ACPP (UdG, 2013-15). Trabaja en la FETB como Facultativo del equipo del CSMIJ de Montcada i Reixac desde el año 2005 formando parte, también del equipo de Docencia. Forma parte del equipo de docentes del curso de Introducción a la Psicoterapia Psicoanalítica (FETB, desde 2011). Artículos, Charlas, Conferencias y Talleres en Instituciones Varias sobre: ​​Crianza, Vínculo, vida familiar, Desarrollo emocional de las Diversas etapas de la vida, relació familia-escuela, Socialización de los niños en la escuela. Coordinadora del Postgrado Taller de Terapia Focalizada en las Emociones y Cine. ACPP (UdG, 2017)

Glòria Zegrí. Llicenciada en Filosofia y Ciències de l’Educació (Secció Psicologia) Universitat Central de Barcelona.  Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Acreditació de EuroPsy experta en Psicoteràpia per la EFPA (Federació Europea de Associacions de Psicòlegs). Psicoanalista de La Sociedad Española de Psicoanàlisis (SEP-IPA). Professora Assessorament: “Estratègies d’interrelació mestre-alumne”. Escola Bernat de Boïl del barri del Bon Pastor, Barcelona. “Pla de Formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya”. Institut Ciències Educació (Universitat de Barcelona). Professora del Màster en “Avenços en la clínica psicoanalítica de la infància  i l’adolescència”. Universitat de Barcelona (UB)

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología) Universidad Central de Barcelona. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Acreditación de EuroPsy experta en Psicoterapia por la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos). Psicoanalista de La Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP-IPA). Profesora Asesoramiento: “Estrategias de interrelación maestro-alumno”. Escuela Bernat de Boil del barrio del Bon Pastor, Barcelona. “Plan de Formación permanente del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña”. Instituto Ciencias Educación (Universidad de Barcelona). Profesora del Master en “Avances en la clínica psicoanalítica de la infancia y la adolescencia”. Universidad de Barcelona (UB)