Psicòloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en el CDIAP de la FETB des de l’any 2006. Tècnica en avaluació del comportament del bebè a través de l’Escala Brazelton. Col•laboradora de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, realitzant recolzament psicològic a pares i avaluació de nadons, i fent un seguiment preventiu de la seva evolució fins els 7 anys d’edat.