Psicòleg (1991-96) i Especialista en Psicologia Clínica (2005). Psicoterapeuta i membre associat de l’ACPP-AEPP-EFPP (2012) i  FEAP-SEPYPNA (2008). Docent del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP: Tècnica en Psicoteràpia Psicoanalítica amb adolescents, Psicopatologia a l’Adolescència, Evolutiva a l’Adultesa i Supervisió. Postgrau III anys de la F.E.T.B. al Servei de Psicologia i Psiquiatria del nen i l’adolescent de l’Hospital de la Creu  Roja, ara Dos de Maig. Postgrau en Clínica Psicològica i Psiquiàtrica del Nen i  l’Adolescent des d’una perspectiva Psicoanalítica de la U.B. Responsable del CSMIJ de Montcada (2015) i de Sant Andreu de la FETB (2016). Membre de l’equip del CSMIJ de Montcada des de 2001. Membre de l’equip del CSMIJ de Sant Andreu (2013- 2015). Membre de l’equip docent dels cursos de la FETB (2012) i Consulta Privada (2002). Publicacions: 3 Llibres i 3 Articles a Revistes (Orienta, SEPYPNA, ACPP) sobre intervencions psicoterapèutiques amb adolescents en el marc del CSMIJ, TDAH, treball amb pares, atenció a grup de cuidadors de persones amb DI.

Psicólogo (1991-96) y Especialista en Psicología Clínica (2005). Psicoterapeuta y miembro asociado de la ACPP-AEPP-EFPP (2012) y FEAP-SEPYPNA (2008). Docente del Master de Perfeccionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica de la ACPP: Técnica en Psicoterapia Psicoanalítica con adolescentes, Psicopatología en la Adolescencia, Evolutiva al Adultez y Supervisión. Postgrado III años de F.E.T.B. al Servicio de Psicología y Psiquiatría del niño y el adolescente del Hospital de la Cruz Roja, ahora Dos de Mayo. Postgrado en Clínica Psicológica y Psiquiátrica del Niño y el Adolescente desde una perspectiva Psicoanalítica de la U.B. Responsable del CSMIJ de Moncada (2015) y de San Andrés de la FETB (2016). Miembro del equipo del CSMIJ de Moncada desde 2001. Miembro del equipo del CSMIJ de San Andrés (2013- 2015). Miembro del equipo docente de los cursos de la FETB (2012) y Consulta Privada (2002). Publicaciones: 3 Libros y 3 Artículos en Revistas (Orienta, SEPYPNA, ACPP) sobre intervenciones psicoterapéuticas con adolescentes en el marco del CSMIJ, TDAH, trabajo con padres, atención a grupo de cuidadores de personas con DI.