DOCÈNCIA

Formació realitzada des de la FETB

Alumnes

4

Grau de satisfacció

7,5

Curs teòric: Introducció de les tècniques projectives en la clínica infantil i juvenil.

Alumnes

3

Grau de satisfacció

8

Curs teòric: Introducció a la psicoteràpia en la clínica infantil i juvenil.

Alumnes

7

Grau de satisfacció

8,22

Curs teòrico-pràctic: Curs d’especialització en atenció precoç.

Cursos en col·laboració amb altres institucions

Alumnes

11

Grau de satisfacció

9

La construcció de la identitat de les persones adoptades.

Alumnes

12

Grau de satisfacció

8,57

Curs: Els nens prematurs, la importància de la vinculació.

Alumnes

20

Grau de satisfacció

7,32

Curs: La Síndrome de l’Alcoholisme Fetal (SAF). Diagnòstic, ajuda i tractament a nens, adolescents i pares.

Alumnes

126

Màster universitari de psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció I ( 0 a 6 anys).

Alumnes

5

Grau de satisfacció

8,20

Curs:  Treball amb famílies: adolescència i discapacitat lleu

Alumnes

17

Grau de satisfacció

6,57

Curs:  Atenció social a les famílies

Alumnes

8

Grau de satisfacció

8,75

Curs:  Retrasos del desarrollo y deficiencia mental

Alumnes

22

Grau de satisfacció

6,71

Curs: L’entrevista amb l’infant i l’adolescent: més enllà de l’escolta activa

Col·laboració amb altres institucions com a centre de pràctiques

Alumnes

6

Grau de satisfacció

7,25

Màster: avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i adolescència.

Alumnes

1

Grau de satisfacció

8,5

Màster: psicoteràpia psicoanalítica per a la Xarxa de la Salut Mental.

Alumnes

8

Grau de satisfacció

8,02

Màster interuniversitari en psicologia general sanitària.

Alumnes

6

Grau de satisfacció

7,75

Postgrau: Diagnòstic en l’Atenció Precoç. Aplicació dels tests en els nens de 0 a 6 anys. Teoria, observació de processos i pràctica supervisada

Alumnes

1

Grau de satisfacció

9,33

Grau de psicologia. Pràcticum

Alumnes

2

Grau de satisfacció

9

Grau de psicologia. Pràcticum.

Alumnes

3

Grau de satisfacció

8,15

Màster Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció I

Alumnes

3

Grau de satisfacció

8,67

Máster en atención Temprana