COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

Suport Psicològic i Psiquiàtric al Servei de Pediatria i a UCIN

Recursos

Nº de professionals

4

Pressupost

111.796,80€

Servei de pediatria

UCIN

VISITES

814

ALTES

25

DERIVACIONS

85
logo centre jove anticoncepcio sexualitat

Suport psicològic

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

35.731,45€

Usuaris

Visites

Primeres visites

20

Successives

26
logo fundacio osas

Unitat bàsica CDIAP-CSMIJ de Sant Andreu

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

54.267,96€

Pacients

Tractaments psicoterapèutics i psicopedagògics

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

10.290,00€

Visites

Usuaris

7

Visites de tractament

392

Suport i assessorament

Recursos

Nº de professionals

3

Pressupost

5.841,12€

Supervisió

Hores de supervisió

138

Programa pro-infància

Recursos

Nº de professionals

3

Pressupost

29.868,13€

Visites

Usuaris

35

Visites de tractament

493

Programa d’intervenció multifamiliar

Recursos

Nº de professionals

2

Pressupost

5.000,00€

Visites

Hores d’atenció directa

420

Famílies ateses

6

Pares/Mares

10

Fills/Filles

9

Tractaments psicoterapèutics

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

4.240,00€

Visites

Nens atesos

3

Visites realitzades

106