Presentació

Aquest any 2019 el podríem definir com un any de consolidació tant de projectes iniciats en anys anteriors com de la millora dels resultats econòmics de la Fundació.

Aquests resultats s’han sustentat, com és habitual, en una atenció de qualitat en els nostres serveis públics d’atenció als pacients i les seves famílies. Prova d’això són els bons resultats atorgats pels nostres usuaris en les enquestes de satisfacció, tot i la gran pressió assistencial a la que ens hem d’enfrontar des de ja fa anys.

El compromís, el rigor i la professionalitat són trets distintius de la nostra organització. Els nostres professionals dels diferents equips han fet esforços importants per donar el millor servei possible a la ciutadania amb els recursos dels que disposem, provinents dels contractes amb els Departaments de Salut i de Treball,  Afers Socials i Família.

Hem seguit patint per la manca de professionals que hi ha al sector,  especialment en les disciplines de psiquiatria i psicologia clínica, fet que ens preocupa. Trobem que és urgent una millor planificació que contempli  les mancances de la situació actual i les necessitats del futur.  També, que es valori  la incorporació de noves disciplines en els equipaments actuals que permetin realment un abordatge més integral i transversal.

Com dèiem a l’inici, el 2019 ha estat un any de consolidació, també en el cas d’aquells programes i serveis iniciats a través de subvencions públiques (municipals i autonòmiques) o en col·laboració amb entitats privades com Càritas o l’Obra Social la Caixa, a través del programa Caixa Pro Infància. Programes que ens permeten donar atenció  a més famílies i/o complementar l’atenció a famílies ja ateses prèviament en algun dels nostres dispositiu,  incrementant l’impacte social.

Hem continuat estant presents en la comunitat a través de les xarxes socials  amb missatges que pretenen contribuir  en la  millora de la salut mental de les famílies.

Finalment, ens agradaria destacar també l’esforç fet des de la Fundació per participar en espais de treball amb altres institucions per sumar i potenciar esforços. Seguim apostant per enfortir el nostre sector, aportant el nostre coneixement i la nostra visió en institucions de segon nivell, com és el cas de l’ACCAP, UCCAP,Fòrum de Salut Mental, Arsisam o La Unió.

Anna Taberner Salvans – Directora Assistencial
Jordi Riba Roig – Gerent