DOCÈNCIA

Formació realitzada des de la FETB

Cursos propis

3

Alumnes

15

Grau de satisfacció

8,78

Cursos en col·laboració amb altres institucions

Postgrau

1

Alumnes

10

Grau de satisfacció

7,40

Cursos d’especialització

3

Alumnes

57

Grau de satisfacció

8,09

Màster

1

Alumnes

293

Col·laboració amb altres institucions com a centre de pràctiques

Alumnes

2

Alumnes

10

Grau de satisfacció

6,02

Màster

1

Alumnes

7

Grau de satisfacció

8,89

Màster

1

Grau

1

Alumnes

2

Màster

1

Grau

1

Alumnes

3

Grau de satisfacció

8,19

Màster

1

Alumnes

3

Màster

1

Alumnes

1