COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

Suport Psicològic i Psiquiàtric al Servei de Pediatria i a UCIN

Recursos

Nº de professionals

4

Pressupost

109.101,96€

Servei de pediatria

UCIN

VISITES

896

ALTES

26

DERIVACIONS

91
logo centre jove anticoncepcio sexualitat

Suport psicològic

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

34.870,16€

Usuaris

33

Visites

Primeres visites

20

Successives

26
logo fundacio osas

Unitat bàsica CDIAP-CSMIJ de Sant Andreu

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

52.959,84€

Pacients

Tractaments psicoterapèutics i psicopedagògics

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

10.290,00€

Visites

Usuaris

7

Visites de tractament

392

Suport i assessorament

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

5.841,12€

Supervisió

Hores de supervisió

138

Programa pro-infància

Recursos

Nº de professionals

3

Pressupost

14.928,00€

Visites

Usuaris

18

Visites de tractament

282

Programa d’intervenció multifamiliar

Recursos

Nº de professionals

3

Pressupost

9.500,00€

Visites

Hores d’atenció directa

25

Famílies ateses

9

Usuaris

27

Tractaments psicoterapèutics

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

4.840,00€

Visites

Nens atesos

4

Visites realitzades

121