ALTRES

Servei d’acompanyament i orientació especialitzats a les famílies en la transició del CDIAP al CSMIJ a Montcada i Reixac

Recursos

Nº de professionals

1

Pressupost

15.400,00€

Visites

Visites realitzades

42

Famílies ateses

14

Konsulta’m (inici Juny 2018)

Recursos

Nº de professionals

3

Pressupost

19.724,86€

Reunions en xarxa

7

Presentació del projecte

3

Atenció immediata a professionals

2

Atenció immediata a famílies

2

Visites a joves

12