ALTRES COL·LABORACIONS I ACTIVITATS

Jornada “Entre Mares” Hospital de Sant Pau de Barcelona

Obra de teatre i curt “¿Por qué miente la gente?”

Projecte Superherois (trastorns de l’espectre autista)

Posem els 5 sentits per la Salut Mental – Dia internacional per la Salut Mental

Document “Atenció precoç i desenvolupament infantil”