Presentació

El 2020  estat un any que quedarà en la memòria de totes nosaltres per la Covid19 i l’impacte global que aquesta ha suposat per la societat en general i en cada persona /família en la seva particularitat i especificitat.

Ens ha afectat a cadascú de nosaltres, als nostres entorns immediats, a la nostra comunitat, espais laborals, formatius, etc.

Ha estat un any d’incertesa, de pèrdues, de dolor, de reptes i de canvis.

Ha estat un any en que hem hagut d’aprendre a adaptar-nos, a incorporar noves normalitats, algunes transitòries, altres que probablement perduraran total o parcialment.

Però, amb tot, ha estat un any que ha continuat passant, avançant, dia a dia, minut a minut. I això ha estat també per la FETB.

L’any 20 que teníem previst era un any de celebració, de commemoració dels 50 anys de vida de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Per circumstàncies òbvies no s’han pogut celebrar els actes previstos, però en qualsevol cas, sens dubte hem pogut  celebrar 50 anys d’experiència i fortalesa com a institució, com a col·lectiu i com a Equip. Hem “celebrat” el compromís amb els nostres usuaris i les seves famílies, amb la Xarxa, amb els nostres professionals. Hem celebrat la nostra capacitat per ser-hi presents, per ser proactius i decisius en la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones, més en un any profundament complicat en que la Salut mental sembla haver assumit finalment el paper social que ja fa temps li corresponia.

Aquest 2020 hem pogut “celebrar” la bona feina realitzada per l’Equip directiu que, el juliol, donava pas a una nova etapa a la FETB, amb un nou organigrama que parteix d’una experiència col·laborativa, compromesa i valent de la gestió d’una crisi sense precedents.

Hem pogut commemorar com els i les professionals hem sabut, volgut i pogut obrir-nos al canvi, canviar el focus, desviant-lo de nosaltres, de les nostres tècniques i propostes teòriques, de lo conegut i segur per dipositar-lo en les necessitats de les persones, dels col·lectius. Sense renunciar a la nostra essència i valors, hem estat capaços de crear, d’innovar, de formar-nos, d’intentar, de fracassar i aprendre, sempre amb la voluntat de seguir ajudant de la forma més adequada possible segons la realitat de cadascú.

Aquesta capacitat d’adaptació, aquesta resiliència institucional, professional i personal, liderada per cadascuna de les companyes, facultatives, administratives, personal de suport, Direcció, Patronat, etc., també ha estat molt necessària per afrontar una difícil situació per Koments, el nostre Centre d’atenció privada, que ha hagut de fer front a les dificultats econòmiques pròpies del confinament, reinventant-se, repensant-se i posicionant-se de forma dinàmica i dúctil per tornar amb més força i convicció que mai.

2020 ha estat un any molt diferent al que hauríem previst, al que hauríem desitjat. Quedarà en les nostres memòries (potser injustament) com un any a oblidar, però des de la FETB apostem per tenir la capacitat de canviar de perspectiva i tenir la capacitat de quedar-nos amb una lectura un punt més optimista sobre lo viscut i après.

Volem recordar 2020 com l’any en que s’han recuperat impulsos, voluntats, gestos, vocacions. Volem pensar algun dia, potser ara ens serà encara difícil, que el 2020, ha estat l’any en que hem pres consciència de la nostra vulnerabilitat, com a persones, com a societat. L’any en que hem après a apreciar les petites llibertats que sovint entenem com a innegociables, a gaudir de la presència de l’altre, del vincle, de la relació, del tacte, de les mirades, de les veus…

2020 ha estat l’any en que totes aquelles persones que formem, o hem format part de la FETB, hem estat orgullosos i satisfets de la forma en que hem intentat acompanyar les persones en un moment vital difícil, compromès, en que sentir-se tingut en compte, reconegut per l’altre ha estat tan essencial. On la proximitat en la distància ha sigut cabdal.

2020 serà sens dubte recordat com l’any en que finalment el Desenvolupament Infantil i la Salut mental, emocional i relacional han rebut el focus que mereixen per part dels individus i de la societat.

I en aquest repte ens hi trobaran immersos el 2021 i els anys que vindran.

Sunsi Segú – Direcció clínica

Lluís Díaz – Direcció estratègica

Jordi Riba – Gerent