ORGANITZACIÓ

Professionals

DESPESA: 3.204.912,02€

Organigrama

Junta de Patronat
President: Rafel Ballús
Vicepresidenta: Maria Teresa Miró
Secretària: Núria Beà
Vocals: Josep Mª Coronas, Anna Fornós, Sunsi Segú , Anna Taberner, Joan Lluís Piqué, Júlia Martín, Montserrat Rius, Glòria Zegrí, Antonio Solanas i Lluís Díaz.

Comissió Permanent de la Junta de Patronat
Rafel Ballús, Maria Teresa Miró, Núria Beà, Anna Taberner i Anna Fornós.

Direcció General

Gerent
Jordi Riba

Directora Clínica
Sunsi Segú

Director Estratègic
Lluís Díaz

Directora de Serveis Privats / kOMENTS
Imma Martín

Coordinadora de Docència i Recerca
Clara Aranda

Responsables
CSMIJ Gràcia: Clara Vila
CSMIJ Montcada i Reixac: Albert Montaner
CSMIJ Sant Andreu: Claudi Paz
CDIAP Gràcia: Berta San José