ORGANITZACIÓ

Professionals

DESPESA: 3.094.787,32€

Organigrama

Junta de Patronat
President: Rafel Ballús
Vicepresidenta: Maria Teresa Miró
Secretària: Núria Beà
Vocals: Josep Mª Coronas, Núria Fillat, Anna Fornós, Carmen Rico, Sunsi Segú , Anna Taberner, Joan Lluís Piqué, Antonio Aguilera, Glòria Zegrí, Antonio Solanas i Lluís Díaz.

Comissió Permanent de la Junta de Patronat
Rafel Ballús, Maria Teresa Miró, Núria Beà, Beatriz Martínez i Anna Fornós.

Director General Operatiu i Comercial
Jordi Riba

Directora General de Qualitat i Coneixement
Anna Taberner

Director de Serveis Públics
Sunsi Segú

Directora de Serveis Privats
Lluís Díaz

Directora de Posicionament i Nous Projectes
Mireia Escardíbul

Responsables
CSMIJ Gràcia: Clara Vila
CSMIJ Montcada i Reixac: Albert Montaner
CSMIJ Sant Andreu: Claudi Paz
CDIAP Gràcia: Berta San José