DOCÈNCIA

Cursos propis

Alumnes

5

Grau de satisfacció

8,92

Curs teòric: Aplicació de les tècniques projectives a la clínica infantil i juvenil

Alumnes

7

Grau de satisfacció

8,86

Curs teòric: Introducció a la reeducació des de la perspectiva psicodinàmica

Alumnes

7

Grau de satisfacció

8,91

Curs teòrico-pràctic: El treball amb famílies

Cursos en col·laboració amb altres institucions

Alumnes

24

Grau de satisfacció

9,20

La construcció de la identitat de les persones adoptades.

Alumnes

20

Grau de satisfacció

7,75

Curs: Els nens prematurs, la importància de la vinculació.

Alumnes

8

Grau de satisfacció

8,75

Retrasos del desarrollo y deficiencia mental

Col·laboració amb altres institucions com a centre de pràctiques

Alumnes

1

Grau de satisfacció

10

Màster universitari de psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció I ( 0 a 6 anys).

Alumnes

1

Grau de satisfacció

9,78

Grau de psicologia. Pràcticum.

Alumnes

7

Grau de satisfacció

8,27

Màster: avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i adolescència.

Alumnes

6

Grau de satisfacció

7,91

Màster interuniversitari en psicologia general sanitària.

Alumnes

1

Grau de satisfacció

10

Màster en psicologia general sanitària