DOCÈNCIA

Formació realitzada des de la FETB

Cursos

3

Alumnes

15

Grau de satisfacció

8,78

Curs teòric: El treball amb famílies.

Curs d’especialització: Reeducació.

Curs d’especialització: Atenció precoç.

Cursos en col·laboració amb altres institucions

Postgrau

1

Alumnes

10

Grau de satisfacció

7,40

Postgrau en Diagnòstic en l’Atenció Precoç: aplicació dels tests en els nens de 0 a 6 anys. Teoria, observació de processos i pràctica supervisada.

Cursos d’especialització

3

Alumnes

57

Grau de satisfacció

8,09

Curs d’especialització. Els nens prematurs, la importància de la vinculació.

Curs d’especialització. Atenció Sociofamiliar. Circumstàncies psicosocials que envolten les realitats familiars actuals.

Curs d’especialització: La construcció de la identitat de les persones adoptades.

Màster

1

Alumnes

293

Màster universitari de psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció I ( 0 a 6 anys).

Col·laboració amb altres institucions com a centre de pràctiques

Màster

2

Alumnes

10

Grau de satisfacció

6,02

Màster: avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i adolescència.

Màster: psicoteràpia psicoanalítica per a la Xarxa de la Salut Mental.

Màster

1

Alumnes

7

Grau de satisfacció

8,89

Màster interuniversitari en psicologia general sanitària.

Universitat de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna Grau de psicologia. Pràcticum en  Atenció Precoç.

Màster en Atenció Precoç i Família.

Màster

1

Grau

1

Alumnes

2

Màster

1

Grau

1

Alumnes

3

Grau de satisfacció

8,19

Grau de psicologia. Pràcticum.

Màster universitari de psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció I ( 0 a 6 anys).

Màster

1

Alumnes

3

Máster en atención Temprana

Màster

1

Alumnes

1

Máster Psicología General Sanitaria.