DOCÈNCIA

Cursos propis

Alumnes

4

Grau de satisfacció

8,33

Curs teòric: Curs d’introducció a l’atenció precoç

Col·laboració amb altres institucions com a centre de pràctiques

Alumnes

1

Grau de satisfacció

9,44

Màster: Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica en la Xarxa de Salut Pública