CSMIJ SANT ANDREU

Recursos

Nº de professionals

20

Pacients i famílies ateses

1609

Pressupost

1.216.132,59€

Activitat

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Pacients detectats i atesos pel programa de psicòsi incipient 12

Pacients derivats de programa salut i escola 12