CSMIJ SANT ANDREU

Recursos

Nº de professionals

22

Pacients atesos

1370

Pressupost

1.223.135,30€

Activitat

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Pacients detectats i atesos pel programa de psicòsi incipient 5