CSMIJ MONTCADA

Recursos

Nº de professionals

10

Pacients i famílies ateses

575

Pressupost

600.966,93€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Pacients amb tractament

52

Tractament individual

21

Tractament grupal

31

Pacients derivats de programa salut i escola 2

Pacients detectats i atesos pel programa de psicòsi incipient 2