CSMIJ GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

16

Pacients i families ateses

1219

Pressupost

938.950,40€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Pacients amb tractament

138

Tractament individual

76

Tractament grupal

55

Tractament familiar

7

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Pacients detectats i atesos pel programa de psicòsi incipient 18

Unitat funcional TEA