CDIAP GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

15

Pacients atesos

715

462 nens / 253 nenes

Pressupost

577.528,69€

Activitat

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Motiu de la consulta

Diagnòstic