RECURSOS

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

VALORACIÓ DE LA CIUTADANIA

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Anna Taberner Salvans – Directora Assistencial
Jordi Riba Roig – Gerent

L’any 2018 ha esta marcat per la incertesa política i social, amb efectes tant a les famílies ateses com a la nostra organització i professionals.

Tot i aquesta inestabilitat hem procurat alinear els nostres esforços en l’acompliment de les línies estratègiques del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions i, a més, hem seguit participant en els grups de treball convocats pel Pla Director de SMiA.

Pel que fa al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hem contribuït en la elaboració i presentació del document  “Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya. 2020 “.

Aquests Plans inclouen millores en l’atenció i noves accions i necessiten d’un increment important de professionals especialitzats. Durant aquest any, a la Fundació hem patit per la manca de professionals i la dificultat per trobar-ne. En alguns moments provocant una sobrecàrrega en els nostres treballadors i amb un major malestar per les famílies ateses.