Termes i condicions de la inscripció:

  • KOMENTS, SL (en Endavant KOMENTS), amb NIF B-66.825.985, empresa social inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 45,552, foli 46 i full 491.566 inscripció 1ª, pertanyent a la Fundació Eulàlia Torras de Beà, facilita inscripcions a sessions o jornades de treball o activitats que organitza en nom propi.
  • Si es produeix un canvi de data o de lloc en l’organització de les activitats, KOMENTS informarà amb temps suficient via correu electrònic i web.
  • Els Assistents a una activitat donin el seu Permís a la Gravació de vídeo, so i fotografia així com la Captació d’imatges de Plans generals com a part de el públic assistent.

 

Política de cancel·lació, devolució i reemborsament

  • Un cop formalitzada la inscripció, KOMENTS tornarà el seu import per transferència bancària, sempre que el client cancel.li la seva inscripció abans de 10 dies hàbils de l’inici de curs, passat aquest període es perdrà el dret a reclamar el seu reemborsament.
  • Un cop formalitzada la inscripció, KOMENTS s’admetrà una substitució en la inscripció d’un assistent cinc dies hàbils abans de produir-se l’activitat si sorgeix algun problema per part de l’assistent, passats aquests dies no serà possible.

 

Termes en matèria legal amb protecció de dades:

 

Si s’acorda amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i Compliment de el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell (articles 5 a 11), KOMENTS posa al seu coneixement que disposa d’un Registre d’activitats de Tractament ( RAT) definit com ADMINISTRACIÓ. La Finalitat de Tractament és la gestió de l’activitat docent de KOMENTS. A aquest efecte, les dades d’aquest RAT són manipulades únicament per KOMENTS. En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitacions de tractament, portabilitat i OPOSICIÓ a l’Àmbit reconegut paper Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell. Les seves dades personals seran custodiats per KOMENTS atenent els terminis legals establerts.

El responsable del RAT és KOMENTS, S.L. Delegat de Protecció de Dades (DPD): Rosa Giner. Per exercitar els drets esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per correu electrònic a l’adreça dpd@fetb.org per escrit mitjançant instància dirigida a la Direcció de KOMENTS al seu domicili ubicat al C / Santa Eulàlia 11-13, 08012 Barcelona.

CONEC I entenc que se m’ha informat i AUTORITZO al fet que LMIs dades formin part de l’RAT d’ADMINISTRACIÓ de la FETB.