Historia

1989

CSMIJs

Integració a l’assistència pública sectoritzada en Salut Mental Infantil i Juvenil, que el Catsalut va desplegar a partir de 1989, amb la creació dels Centres de Salut Mental Infantil i…

CSMIJs

Integración a la asistencia pública sectorizada en Salud Mental Infantil y Juvenil, que el CatSalut desplegó a partir de 1989, con la creación de los Centros de Salud Mental Infantil…

1971

Inici activitat docent

S’inicia l’activitat docent, amb l’objectiu fonamental d’atendre les demandes d’experiència pràctica dels graduats en medicina, psicologia i treball social interessats en l’atenció psiquiàtrica/psicològica a infants i adolescents. La docència es…

Inicio actividad docente

Se inicia la actividad docente, con el objetivo fundamental de atender las demandas de experiencia práctica de los graduados en medicina, psicología y trabajo social interesados ​​en la atención psiquiátrica…

1970

Inici servei assistencial

El 10 de gener el Servei de Psiquiatria del Nen i de l’Adolescent de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona inicia la seva activitat assistencial; és el primer servei…

Inicio servicio asistencial

El 10 de enero el Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona inicia su actividad asistencial; es el primer servicio en…

1969

Inici

El setembre d’aquest any la Dra. Eulàlia Torras de Beà presenta al Director de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona, Dr. Rómulo de Cruylles de Perallada Bosch, un programa…

Inicio

En septiembre de este año la Dra. Eulàlia Torras de Beà presenta al Director del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, ​​Dr. Rómulo de Cruylles de Perallada Bosch, un…