Historia

1989

CSMIJs

Integració a l’assistència pública sectoritzada en Salut Mental Infantil i Juvenil, que el Catsalut va desplegar a partir de 1989, amb la creació dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). El Servei va integrar el CSMIJs dels Districtes de Gràcia i Sant Andreu de Barcelona, i més tard el de Montcada i Reixac.

1971

Inici activitat docent

S’inicia l’activitat docent, amb l’objectiu fonamental d’atendre les demandes d’experiència pràctica dels graduats en medicina, psicologia i treball social interessats en l’atenció psiquiàtrica/psicològica a infants i adolescents.
La docència es va anar organitzant i sistematitzant. Actualment s’ofereixen màsters, postgraus i cursos. Formació pròpia i en conveni amb vàries Universitats.

1970

Inici servei assistencial

El 10 de gener el Servei de Psiquiatria del Nen i de l’Adolescent de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona inicia la seva activitat assistencial; és el primer servei a Catalunya que ofereix no solament el diagnòstic sinó també el tractament psicològic necessari en cada cas. Inicialment el constitueixen tres professionals als quals de seguida se n’hi agreguen d’altres. Tots ells es comprometen a oferir 10 hores assistencials i dues per a la sessió clínica a la setmana, pràcticament sense cobrar.

1969

Inici

El setembre d’aquest any la Dra. Eulàlia Torras de Beà presenta al Director de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona, Dr. Rómulo de Cruylles de Perallada Bosch, un programa per a l’organització d’un Servei de Psiquiatria i Psicologia de Nens i Adolescents, amb vocació social –o sigui a preus mòdics o gratuït quan la família no pogués pagar- que aquest acceptà.