Historia

2013

Norma ISO

La Fundació Eulàlia Torras de Beà s’acredita en la Norma ISO. A l’abril El CSMIJ de Sant Andreu es trasllada a l’Edifici Isabel Roig al carrer Fernando Pessoa 47-51.

2011

Canvi de nom

La Fundació passa a dir-se Fundació Eulàlia Torras de Beà Institut de Psiquiatria i Psicologia

2010

Placa Josep Trueta al mèrit sanitari

La Generalitat de Catalunya atorga a la FETB la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari pel conjunt de la seva trajectòria assistencial.

2008

Trasllat CSMIJ

A l’abril el CSMIJ de Sant Andreu es trasllada al barri al qual atén, al carrer Sant Adrià número 20.

2007

Consulta online

Posta en marxa de la Consulta online, amb la intenció d’arribar a altres grups socials, especialment aquells que per alguna raó no desitgen consultar per la via habitual.

2006

Trasllat a nova seu

El mes de febrer la Fundació es trasllada a la nova seu del carrer de Santa Eulàlia del barri de Gràcia de Barcelona.

En aquest any es reemprén la consulta privada, que ofereix diagnòstic, orientació terapèutica, seguiments i tractaments.

2001

Conveni col·laboració Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau, i Conveni assistència psicològica i supervisió al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS)

Es signa amb el CatSalut d’una banda el Conveni per a la col·laboració amb el Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau, i d’altra el Conveni per oferir assistència psicològica i supervisió al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS).

1997

Creació Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF)

Es signa el conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (Conselleria d’Acció Social i Ciutadania) per a constituir una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF), dedicada a fer la formació i valoració de les persones que han sol·licitat l’adopció d’un nen per la via internacional, així com al seguiment postadoptiu.

El mateix any, el CSMIJ de Montcada obre seu a la Població de Montcada, inicialment com antena dins l’ABS Montcada i des de l’any 2005 un Centre propi, al carrer Provença número 4.

1992

Creació del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Es crea el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) vinculat a la Xarxa de Centres d’Atenció Precoç de la Conselleria de Benestar i Família.

1990

Constitució de la Fundació Eulàlia Torras de Beà

El 9 de juliol es constitueix la Fundació Eulàlia Torras de Beà, Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent, que té com a missió contribuir a la salut mental de la població infantil, juvenil i familiar i la formació d’altres professionals.