Formació

  • Llicenciatura en Psicologia Clínica per la Universitat Ramon Llull (2005-2009).
  • Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica per l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP) amb la Universitat de Girona ( 2009-2011)
  • Màster en Psicoteràpia Piscoanaltica per la Fundació Vidal i Barraquer ( 2013-2015).
  • Psicòloga General Sanitària (2016)

Experiència a la FETB

  • Treballa al Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) de la FETB des del 2018.

Altres:

  • Experiència en atenció precoç (CDIAP) des del 2010.
  • Col·legiada al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) amb el número 19053.