Formació

  • Psicòloga (1993-1997 UB).
  • Logopeda (1998-2001 UAB).
  • Màster semipresencial en Psicoteràpia Psicoanalítica per la Universitat de Girona (2007-2011).
  • Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica per l’ACPP (2007-2017).

Experiència a la FETB

  • Treballa en atenció precoç des de l’any 2001 en el CDIAP de la FETB a Gràcia (Barcelona).

 Altres

  • Ha estat membre de la Junta de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP) durant el período 2002-2009.
  • Psicòloga titular del Departament d’Orientació Psicopedagògica del Col·legi Sagrat Cor de Jesús des de l’any 2001.
  • Ha impartit classes a diferents cursos de la FETB amb col•laboració de la Universitat de Girona i Blanquerna.
  • Col·laboradora docent de la FETB.