Presentació

L’any 2018 ha esta marcat per la incertesa política i social, amb efectes tant a les famílies ateses com a la nostra organització i professionals.

Tot i aquesta inestabilitat hem procurat alinear els nostres esforços en l’acompliment de les línies estratègiques del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions i, a més, hem seguit participant en els grups de treball convocats pel Pla Director de SMiA.

Pel que fa al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hem contribuït en la elaboració i presentació del document  “Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Catalunya. 2020 “.

Aquests Plans inclouen millores en l’atenció i noves accions i necessiten d’un increment important de professionals especialitzats. Durant aquest any, a la Fundació hem patit per la manca de professionals i la dificultat per trobar-ne. En alguns moments provocant una sobrecàrrega en els nostres treballadors i amb un major malestar per les famílies ateses.

La nostra acció durant aquest any, s’ha centrat en continuar desplegant el Pla Estratègic de la FETB 2015-2020, donant prioritat a incrementar l’impacte social de la Fundació, arribant a més usuaris i famílies. Prova d’això són els nous projectes iniciats com el Konsulta’m, al districte de Sant Andreu o la col·laboració en el programa Caixa Pro Infància al barri de Gràcia.

Finalment, voldríem destacar l’esforç fet des de la Fundació per adaptar-se a les necessitats d’una atenció comunitària, cada vegada amb més activitat fora dels centres habituals de treball i més propers al territori atès. Com a prova d’aquest esforç, hem canviat el nostre programa informàtic de gestió assistencial (Community Higea), que amb un simple accés a internet, permet la mobilitat i connectivitat fora dels centres.

Anna Taberner Salvans – Directora Assistencial
Jordi Riba Roig – Gerent